Visi & Misi

Love, Unity and Harmony

Memberikan peluang kepada setiap anak bangsa terutama yg kurang beruntung, kesempatan mengeyam pendidikan di sekolah terbaik hingga minimum lulus Sekolah Menengah Atas dan melestarikan keperdulian alumni terhadap almamater, sesama dan adik kelas yg terus berkesinambungan.

Memberi kesempatan pada anak anak kurang beruntung untuk mendapatkan pendidikan Sekolah Menengah yg menyeluruh yang mencakup pembentukan karakter ilmiah, kecakapan hidup dan kematangan hidup batin.

Haruskah Sebuah Impian Makin Tertinggal Jauh Dalam Kenangan? - Surya Saputro Hardjo Ali